project

Tiny Forest

Video afspelen

Opdrachtgever

IVN, Postcodeloterij en Gemeente Utrecht

Uitdaging

Kinderen in steden groeien steeds vaker op met gering natuurbesef. De bosjes van vroeger hebben plaatsgemaakt voor aangeharkte speelplaatsen. Buiten spelen is lang niet meer zo avontuurlijk. Kinderen zitten veel vaker binnen achter hun beeldscherm. Voor het opvoeden van veerkrachtige en gezonde kinderen is buiten spelen en in aanraking komen met natuur heel belangrijk. Hoe kunnen we het tij keren?

Aanpak en impact

In 2015 haalde IVN ingenieur Sharma naar Nederland voor een bijzonder initiatief: het planten van het eerste Tiny Forest van Europa. Met diverse partners, schoolkinderen en buurtbewoners plantte IVN het eerste Tiny Forest, midden in de stad. Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit. Het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan. Het bos brengt ook natuurbeleving dichterbij. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. De aanleg van Tiny Forests vergroot daarnaast de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen. Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid. Meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

Samen met IVN sta ik in 2017 aan de basis van het uitrollen van het concept Tiny Forest in Nederland. Door het realiseren van het pilotproject Tiny Forest Cremertuin werd ervaring opgedaan met het betrekken van schoolkinderen, een lespakket opgesteld en een handleiding geschreven voor de landelijke vervolgaanpak. Een grote aanvraag voor de Postcodeloterij werd geschreven en binnengehaald. Nederland krijgt minimaal 100 Tiny Forests! Twintig gemeenten schreven zich in om ieder vijf bosjes te realiseren in samenwerking met lokale bewoners en scholen. 

In de gemeente Utrecht ben ik projectleider en coördineer het proces tussen gemeente, uitvoerende instanties, bewoners en scholen. Om uiteindelijk vijf Tiny Forests te realiseren en veel kinderen hun recht op natuurbeleving terug te geven.

Scroll naar top