Projecten

Groen kwartier maken

Een groener en aantrekkelijker Werkspoorkwartier. Betere wandelverbindingen en meer levendigheid in de openbare ruimte. De ambitie om het meest bijvriendelijke bedrijventerrein van Utrecht te worden…
Dat zijn de speerpunten uit het project Groen Kwartiermaken, dat in opdracht van BKC en met behulp van het Ondernemersfonds Utrecht en het initiatievenfonds is gestart.

Meer »
Scroll naar top