project

Lokaal netwerk van wereldverbeteraars

Video afspelen

Opdrachtgever

Wijkbureau West, Gemeente Utrecht

Uitdaging

In de wijk zijn veel goede lokale initiatieven. Gericht op meer groen, sociale veiligheid, minder afval, huiswerkbegeleiding, ondersteunen van asielzoekers, noem maar op. Het probleem is dat veel van deze initiatieven relatief slecht zichtbaar zijn, en ook vaak snel weer worden beëindigd. Hoe kunnen we initiatiefnemers ondersteunen, aan elkaar verbinden, van elkaar laten leren zodat de impact toeneemt en de initiatieven duurzamer worden?

Aanpak en impact

Elk jaar werd een netwerkbijeenkomst ‘Podium West’ georganiseerd. Dit jaar wilde de gemeente graag iets nieuws. Out of the box. Ik bedacht een digitaal podium en organiseerde een intensieve smartphone film- en montagetraining voor 15 enthousiaste geselecteerde wereldverbeteraars, waarin ze werden uitgedaagd om hun initiatief tot in de kern te vangen, er een script bij te schrijven en zelf te verfilmen. Met een concrete boodschap/ oproep waar het initiatief op dat moment iets aan had.

De 15 wereldverbeteraars werden door het intensieve traject al snel goede bekenden die via elkaars netwerken een vele malen grotere achterban wisten te bereiken met hun boodschap. Nieuwe samenwerkingen ontstonden. Men hielp elkaar met filmen en monteren. Een nieuw netwerk was ontstaan. Filmpjes werden breed verspreid via social media en ook vertoond op het lokale filmfestival. Podium West 3.0.

Scroll naar top