project

Kwartier maken

Video afspelen

Opdrachtgever

Stichting Me’kaar – transitie Bankaplein

Uitdaging

Het Bankaplein is een levendig speelplein in de wijk Lombok in Utrecht. De locatie werd jaren lang onderhouden door de sociale makelaars. Daarbij werd een activiteitenprogramma voor de buurt georganiseerd. Vanwege bezuinigingen en door veranderende bevolkingssamenstelling van de wijk Lombok moet Stichting Me’kaar de activiteiten langzaam afbouwen. Gezocht wordt naar meer ondersteuning vanuit de buurt. Kan en wil de buurt het overnemen?

Aanpak en impact

De buurt werd breed uitgenodigd op een opknapdag, waarbij de bakfiets van De Vergroening van Utrecht werd ingezet. Na een actorenanalyse van de buurt, gesprekken met de belangrijkste mensen en het structureren van de mogelijkheden werd duidelijk dat er niet gemakkelijk een buurtcommunity zou opstaan om het onderhoud van het plein over te nemen. We zouden breder moeten zoeken. Ik maakte daarom een filmpje in samenwerking met de buurt. Een oproep en zoektocht naar die geschikte ondernemer die het huisje zou willen bemannen, er bijvoorbeeld een atelier in kon beginnen. En als tegenprestatie een oogje in het zeil houdt en voor reuring zorgt. Twee ondernemers werden gevonden. De nieuwe speeltuinmakers!

Na een eerste weerstand uit de buurt (het is toch al jaren zo? Waarom moet het veranderen?) ontstond langzaam een omslag. De nieuwe ondernemers gaven het plein veel nieuwe energie. Waardoor nu meer mensen uit de buurt aanhaken bij onderhoud en activiteiten. 

Scroll naar top