project

Groene Loperpaden

Video afspelen

Opdrachtgever

Eigen project – mede gefinancierd door Gemeente Utrecht en SIDO

Uitdaging

Natuur in de stad is van groot belang. Het draagt bij aan de biodiversiteit in de stad, het filtert fijnstof, vermindert hittestress en vergroot het waterbergend vermogen (klimaatbestendige stad), zorgt ervoor dat mensen meer bewegen en minder snel de auto pakken. Het werkt bewezen ontstressend en genezend. We willen meer natuur in de stad. Maar gemeenten moeten tegelijk bezuinigen en hebben vaak minder geld voor onderhoud van natuur. Ruige groenstukken die veel onderhoud vergen, worden steeds vaker omgevormd naar onderhoudsarme grasveldjes. Dit kan anders. Moet anders. Maar hoe?

Aanpak en impact

Ik bedacht het concept Groene Loperpaden, een netwerk van bijzondere wandelroutes door de stad. De groenste routes. Dwars door buurten, langs plekken waar de natuur op zijn mooist is of zou kunnen worden. De ‘groene loper’ wordt uitgerold vóór en dóór buurtbewoners. Een plezierige en actieve manier om betrokkenheid bij stadsnatuur en openbare ruimte te vergroten en de stad samen met haar bewoners verder te vergroenen en te beheren. Actieve bewoners langs de route zetten zich er uiteindelijk steeds meer voor in om de route stap voor stap groener, veiliger en schoner te maken.

Samen met IVN en een werkgroep van gemeente, provincie en Utrecht Natuurlijk startten we een pilotproject in Utrecht, met een concept route en gingen het gesprek aan met aanwonenden en de andere direct betrokken bewoners en ondernemers. Op basis van hun wensen realiseerden we op guerilla-achtige wijze een direct beloopbare route. Door met krijt spuitbus groene voetstappen aan te brengen. Aanwonenden kregen bovendien een flyer in de brievenbus en een verwijzing naar de website. Op basis van de optrommelmethodiek (30 koektrommels die werden doorgegeven van deur tot deur langs 1000 huishoudens) haalden we input op langs de route over gewenste verbeteringen en vergroening en triggerden we bewoners om mee te doen en feedback te geven.

Op een aantal locaties kwamen haalbare interessante wensen naar boven.

Momenteel worden vijf locaties uitgewerkt langs de route om in samenwerking met de bewoners te vergroenen. Als deze pilot slaagt, dan is het de bedoeling om daarvan een handleiding te schrijven waardoor nieuwe routes en uiteindelijk hopelijk een netwerk van Groene Loperpaden ontstaan. De ecologische verbindingen in de stad.

Scroll naar top