project

Groen kwartier maken

Op naar meer groen en meer wandel- en beweegmogelijkheden in het Werkspoorkwartier

Een BKC-Ondernemersfonds Utrecht project. In samenwerking en met hulp van Hof van Cartesius, Donkergroen, Eijkelboom en gemeente Utrecht. Contactpersoon: Serge Calon sergecalon@gmail.com 06-24687808

Aanleiding

Behoefte aan meer groen en beweegmogelijkheden

Als het afgelopen Coronajaar ons iets geleerd heeft, is het dat er een grote behoefte is aan groen en beweegmogelijkheden in je eigen omgeving. Of dat nu bij je woning of bij je bedrijf is. We zagen in Coronatijd een forse toename van wandelaars op het Werkspoorpad. Maar ook dat groengebieden en parkeerplaatsen op ons bedrijventerrein opeens werden gebruikt door sport- en dansgroepen. De openbare ruimte van ons bedrijventerrein heeft een nieuwe betekenis gekregen. En dat is niet alleen fijn voor mensen van elders, maar de nieuwe levendigheid is ook goed voor de uitstraling en veiligheid van het bedrijventerrein zelf.

Groen en groene wandelverbindingen zijn speerpunten in de Ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier. 

De Actualisatie Ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier (concept 16 november 2020) zet ambitieus in op meer groen, bewegen, wandelen en de benodigde ‘hardware’ daarvoor (zoals wandelpaden). Dit kaartbeeld van ‘Werklandschap Werkspoorkwartier 2030’ geeft de groene transformatie goed weer. 

Wat gaan we doen?

Een groen netwerk creëren

Met een levendig en groener Werkspoorkwartier kunnen we vandaag al aan de slag. Door nu al groenminnende bedrijven en bewoners te mobiliseren, door in samenwerking met gemeente en experts uitvoerbare plannen te maken en de eerste groene voorbeeldprojecten te realiseren. Het creëren van een groen netwerk in het Werkspoorkwartier is een belangrijke stap om de ideeën uit ontwikkelingsvisie tot realiteit te maken.

Vervolgstappen

Zodra het netwerk voldoende stevig staat en het Corona-beleid het toelaat gaan we in het voorjaar het Werkspoorkwartier met elkaar analyseren op groene (en klimaatadaptieve) kansen en bedreigingen. We kijken naar het werkspoorpad, de naastgelegen bermen en aangrenzende bedrijven. We onderzoeken waar we deze samen groener en bloemrijker kunnen maken. Met de ambitie om het meest bijvriendelijke bedrijventerrein van Utrecht te worden. We kijken of er informele wandelpaden over eigen terrein te maken zijn. We kijken naar het Vlampijppark en de mogelijkheid om de wandelroute achterlangs Stedin door te trekken. We gaan in gesprek met de bewoners om de kwaliteiten van het Vlampijppark (vanuit zelfbeheergedachte) te helpen vergroten. We upcyclen oude krantenrekken naar insectenhotels om de biodiversiteit te bevorderen en wandelroutes en groene gebieden op diverse punten te markeren. 

We schetsen de uitkomsten in een inrichtings- en onderhoudsplan en voeren deze op eerste hoofdlijnen in de zomer en najaar 2021 uit.

Scroll naar top