project

Gezonde Buurten

Video afspelen

Opdrachtgever 

Ministerie van VWS – Jantje Beton en IVN

Uitdaging

Kinderen spelen steeds vaker binnen, met telefoon, tablet of achter de playstation. En dat is niet goed voor de gezondheid. Buiten spelen is niet alleen leuk, maar ook noodzakelijk. Het is goed voor de ontwikkeling van de hersenen, maakt kinderen avontuurlijk, zorgt voor een goede motoriek, leert kinderen om te gaan met tegenslag, versterk sociale vaardigheden, noem maar op. En buiten spelen in de natuur heeft nog weer extra voordelen. Maar hoe krijgen we kinderen weer naar buiten? Hoe krijgen we de buurt weer gezond?

Aanpak en impact

Kenmerkend voor de Gezonde Buurten-aanpak was dat alle omwonenden, van jong tot oud, van het begin af aan meedachten over wat er beter kan in hun buurt. Wij waren slechts aanjagers, kwartiermakers en begeleiden de ideeën van concept tot uitvoering. Ideeën voor spel & beweging, natuur en ontmoeting. Door middel van een slim stappenplan met buurtsafari (om de kinderen en volwassenen met andere bril naar hun eigen buurt te laten kijken) een ideeënfestijn en werkgroepen (om de ideeën op haalbaarheid te toetsen en verder te concretiseren) werden een tiental dromen van bewoners werkelijkheid.

In het wijkpark van de gemeente Stichtse Vecht is een nieuwe natuurspeeltuin gerealiseerd (de Struintuin) met een uitgebreid activiteitenprogramma en een blote voetenpad. Er is een beeldenroute gemaakt, een vlindertuin aangelegd en een buitenleslokaal gerealiseerd. Er is enorm veel (nieuwe) betrokkenheid ontstaan vanuit de buurt, een welzijnsorganisatie, het milieu-educatief centrum en verschillende scholen. Er is een stichting ‘Vrienden van het Wijkpark’ in oprichting die de brug wil slaan tussen bewoners en gemeente. Een groep actieve burgers die zelf ook niet schuwen om onderhoud op te pakken. Ja, de community en betrokkenheid rondom het wijkpark in Stichtse Vecht is flink toegenomen. En dat maakt een wijk levendiger en gezonder.

Een project van onderop, waarbij we goed luisterden naar wat bewoners echt wilden. Veel mensen waren dat niet gewend, en werden zelfs bang dat er teveel van ze verwacht werd. Het succes zat in de balans van verantwoordelijkheid geven en ook helpen verbinden en ontzorgen waar nodig. Ofwel met volle aandacht mensen begeleiden om hun idee tot uitvoering te brengen.

Scroll naar top