Uncategorized

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Groene Loperpaden

Met dit project wordt de groene loper uitgerold vóór en dóór buurtbewoners. De groenste wandelpaden van de stad zorgen voor een actieve betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte en helpen mee de stad samen met haar bewoners verder te vergroenen. Groene Loperpaden vormen de ecologische verbindingen door de stad.

52 weken duurzaam

Deze feel-good-campagne geeft alle tools om je eigen leven stap voor stap duurzamer te maken. Met 52wekenduurzaam bieden we een jaar lang iedere week een kleine verrassende en duurzame uitdaging. Om te zien of het bij je past. Word je er gelukkig van, dan hou je het vol. Zo niet, dan skip je het. Wij onderzoeken wat er wel kan.

Scroll naar top