project

Campagne tegen zwerfafval

Video afspelen

Opdrachtgever

Utrecht Natuurlijk/ gemeente Utrecht

Uitdaging

In drie krachtwijken in Utrecht (Overvecht, Ondiep en Zuilen) is zwerfafval een groot probleem. Jongeren gooien achteloos afval op straat. Het is voor de gemeente dweilen met de kraan open. Hoe kunnen we de jeugd hierop aanspreken? Het is geen gemakkelijk onderwerp. De boodschap dat jongeren hun eigen troep moeten opruimen komt al snel belerend over. Dat werkt niet. Maar wat werkt wel?

Aanpak en impact

Gekozen werd voor basisschoolkinderen als doelgroep. Hierbij is het gedrag nog redelijk te beïnvloeden. Op maat werd in iedere wijk een eigen campagne gelanceerd met pakkende titel en vormgeving. OverVECHT tegen zwerfafval, SchOOndiep en Zuiver Zuilen (met de Z van Zorro). De kunst was om de drukke scholen te verleiden om mee te doen. Dat lukte door ze te ontlasten met een leuk en nuttig programma. Door voor de kinderen van alle groepen een programma op maat te ontwikkelen. Jonge kinderen werden tot Zorro’s geridderd die het zwerfafval te wapen gingen, niet met een zwaard, maar met de bezem en prikstok. En in competitie. Welke klas haalt het meeste zwerfafval op in de wijk? De kinderen waren niet meer te stoppen! De oudere kinderen namen zelf met camera’s straatinterviews af en daarvan maakten ze een filmpje dat werd teruggekeken in de klas. Het geheel werd onderbouwd met divers lesmateriaal van Nederland Schoon en omlijst met een grote zwerfafvalgoochelshow en een demonstratie van de schoonmaakauto’s van de gemeente. Wat een feest!

Circa 75 % van alle basisschoolkinderen en ouders uit de wijk werden bereikt en op positieve wijze betrokken. Er werd een blijvende herinnering gemaakt. De gemeente maakte persoonlijk kennis in de klas en hielp mee, waardoor de herkenbaarheid en respect op straat steeg. We sloten een convenant af tussen scholen en de gemeente om in het vervolg vaker met kinderen de wijk in te gaan om zwerfafval op te ruimen.

Scroll naar top