project

Buurttuin Cremertuin

Video afspelen

Opdrachtgever

Eigen project – subsidie uit Stadslandbouw en Groenplan West, gemeente Utrecht

Uitdaging

Een braakliggend stuk grond langs het spoor wordt gebruikt als vuilstort, drugsdeal- en afwerkplek. Terwijl bewoners er graag iets moois van zouden maken geeft de grondeigenaar NS Vastgoed niet thuis. Groene initiatieven worden van het kastje naar de muur gestuurd. Hoe kunnen we NS Vastgoed aanspreken op maatschappelijk verantwoord ondernemen en deze plek tot een groene stadsoase omvormen?

Aanpak en impact

Ik schreef een script voor een filmpje, waarin een appel werd gedaan op het maatschappelijk ondernemen. NS werd positief onder druk gezet om mee te werken. In de film werd duidelijk zichtbaar hoe gevaarlijk de situatie was en wat we wilden doen om het beter te maken. Het filmpje werd opgenomen met de hulp van circa 30 mensen uit de omgeving. Via social media werd opgeroepen het filmpje te delen en zo snel mogelijk bij de baas van de NS te krijgen. En dat lukte! Binnen een paar uur werd ik gebeld door de juiste man op de juiste plek. Hij zei: ‘dit filmpje is nou al twintig keer naar me toegestuurd, wat wil je?’  Een dag later zaten we aan tafel en hadden we akkoord voor ons plan. Een plan dat we nog diezelfde week indienden voor subsidie, en waarmee we als pilot in eigen beheer deze plek konden omvormen naar de groene stadsoase die we wilden. Een stichting werd opgericht, deelnemers geworven en samen werd de inrichtingsschets gemaakt. De tuin is bedoeld voor moestuinieren (eigen tuintjes en gemeenschappelijke tuin), lokale ontmoeting (vuurplaats, picknickbanken en grasweide) en natuurspeeltuin voor de kinderen (met pallets om te bouwen

De Cremertuin bestaat sinds 2014. De community is gegroeid naar bijna 150 huishoudens uit de wijk. Waarvan circa 60 met een eigen tuintje ijverig lokale onbespoten groenten telen. Veel kinderen uit de wijk ontdekken hier speels de natuur en kunnen er hutten bouwen. De Cremertuin heeft veel positieve spin-off. Zo is er in de tussentijd een Tiny Forest geplant en een samenwerking met de school opgezet, een muurschildering op de naastgelegen BSO gemaakt in samenwerking met de kinderen. De buurt is er aanzienlijk door opgeknapt, overlast zo goed als verdwenen.

Scroll naar top